Vodje projektov

Vodje projektov so posebej pomemben člen, ki običajno odločilno vpliva na uspeh projektov. V prvi vrsti mora projektni vodja imeti ustrezne značajske in osebnostne lastnosti, ki mu omogočajo, da ekipo vodi na ustrezen način. Biti morajo demokratični vodje, komunikativni, odprti za predloge in ideje, hkrati pa dovolj odločni in organizirani, da lahko ekipo obdržijo na pravi strani, proč od kaosa. Poleg tega morajo imeti projektni vodje tudi potrebna znanja iz projektnega vodenja, sicer kaj hitro naletijo na nepremostljive ovire.

Davor Hvala / MonitorPro

Četudi je prevladujoča miselnost drugačna, pa lahko mirno rečemo, da projektni vodja ne more biti vsakdo. Četudi je odličen inženir ali strokovnjak na nekem drugem področju, to še ne pomeni, da bo tudi dober projektni vodja. Če nima ostalih potrebnih lastnosti, je v tej vlogi lahko zelo neuspešen. Ni malo primerov, ko dobri inženirji sčasoma »napredujejo« v projektne vodje, a se kaj kmalu izkaže, da se v novi vlogi ne znajdejo. Škoda je tako dvojna – po eni strani izgubimo dobrega inženirja, po drugi pa dobimo slabega projektnega vodjo.

 

Vodenje projektov je veščina, obrt, če hočete, ki se je je treba naučiti. Napačno je zelo razširjeno mnenje, da je dovolj, če gre nekdo na nekajdnevni tečaj iz vodenja projektov, kjer se nauči pripravljati gantograme, nato pa lahko že kar postane projektni vodja. Nikakor. Da nekdo postane dober projektni vodja, so poleg obrtniških znanj potrebne prave značajske poteze in predvsem veliko izkušenj! Priporočljivo je, da vsak kandidat za projektnega vodjo opravi vajeništvo, ko najprej deluje kot član projektnega tima, nato pomaga izkušenemu vodji in šele potem začne samostojno voditi projekte. Poleg koristi za organizacijo, ki si s takim pristopom zagotovi večjo verjetnost uspešnega zaključevanja projektov, tak pristop prinaša tudi koristi za posameznika, saj mu omogoči, da postopno pridobi samozavest in lažje splava v globoki vodi, ko se znajde v njej.

 

Kadar v nekem okolju poteka več projektov, je smiselno vzpostaviti projektno pisarno. Ta ima lahko različne vloge, odvisno od tega, kako je organizirana in kam je organizacijsko umeščena.

 Z verigo sreče do novih uspehov

Družba Unistar PRO letos praznuje 25. obletnico. Direktor Miran Boštic ve, da upravlja z znanjem in sposobnostmi več kot sto strokovnjakov, zato bo podjetje usmeril na zahtevnejša zahodna in severna tržišča.

Preberi celoten intervju.