UPRAVLJANJE Z IT STORITVAMI IN CELOTEN STORITVENI CENTER S SERVISOM

 

Vse večja odvisnost organizacij od informacijskih storitev v zadnjih letih spreminja tudi odnos do informacijske tehnologije. Povečan obseg informacij in raznovrstnost zahtev ter naraščajoče stroške je mogoče obvladati le z bistveno izboljšanim upravljanjem informacijske infrastrukture in procesov. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na redno vzdrževanje strojne opreme, saj nam le ta omogoča neprekinjeno poslovanje.

 

Z integriranim in celovitim pregledom nad informacijskim sistemom je mogoče učinkovito upravljati in optimizirati delovanje informacijskega sistema ter postaviti varnejšo in visokozmogljivo infrastrukturo, ki je temelj za uspešno izvajanje poslovnih procesov kot tudi za zagotavljanje visoke ravni storitev in hitrega odziva na potrebe strank.

 

Da si zagotovimo želeno raven storitev v informatiki, ki jo zahtevajo poslovni procesi, je najbolje uporabiti priporočila in izkušnje iz najboljše prakse, zbrana v knjižnici ITIL (IT Infrastructure Library). Središče ITIL-a je upravljanje IT storitev (ITSM - IT Service Management), ki vključuje dobavo storitev in podporo storitvam. S tem namenom se v organizacijah ustanavljajo Storitveni centri (Service Desk), ki služijo kot enotne točke za komunikacijo med uporabniki in ponudniki IT storitev oz. oddelkom informatike. Service desk je tudi odgovoren za posredovanje napak notranjim in zunanjim podpornim službam oz servisom, ki so k odpravi napake na opremi zavezani z določenimi SLA-ji (Service level agreement)

 

Pogosta vprašanja in odgovori

 

 

Vprašajte nas