UPRAVLJANJE Z IT VIRI

 

Podjetja si prizadevajo biti čim bolj prilagodljiva. Informacijske tehnologije pa imajo pri tem zelo pomembno vlogo. Cilj vodilnega kadra je ljudi, procese in tehnologijo uskladiti tako, da je mogoče infrastrukturo enostavno prilagajati spreminjajočim se poslovnim potrebam. Za upravljanje IT-virov navadno skrbi upravitelj IT v podjetju, ki mora slediti ciljem poslovanja in strategiji podjetja. Vsekakor pa lahko podjetje v tretjem tisočletju doseže zelo prilagodljivo poslovanje, na primer na račun implementacije večjega števila IT-storitev iz oblaka in boljšega upravljanja drugih IT-virov v podjetju, predvsem naprav, ki jih pri svojem delu uporabljajo zaposleni.

 

XenMobile 

 

Pogosta vprašanja in odgovori

 

04.06.2014 15:05

Predvsem zato, da dosežejo njihovo obvladljivost in kar največjo učinkovitost. Nekatera podjetja morajo poleg tega izvajati še temeljit nadzor, ker to od njih zahteva bodisi zakon bodisi regulativa.

Navadno so to strežniki, omrežje, računalniki in druge naprave.

Vsekakor upravljanje mobilnih naprav, pa ne le zaradi dejstva, da so naprave in z njimi tudi podatki veliko časa izven okolja podjetja, temveč tudi zato, ker obstaja veliko različnih platform in aplikacij, obvladovanje teh pa ni mačji kašelj.

Z vidika upraviteljev IT ti raje delajo z virtualnimi okolji, saj skorajda vsa opravila lahko postorijo na daljavo, virtualizirani sistemi pa so pogosto že na voljo s kopico orodij za njihovo upravljanje.

Ni, je pa vsekakor priporočljivo, tako z varnostnega kot tudi operativnega in stroškovnega vidika poslovanja.

 

Vprašajte nas

 

Strokovnjaki svetujejo

Naziv vsebine

Davor Hvala / MonitorPro
Davor Hvala / MonitorPro
Davor Hvala / MonitorPro
Davor Hvala / MinitorPro
Davor Hvala / MinitorPro